מושב חגור - מחנה אימון פסח

האלופים של חגור

מושב נווה ירק

 ביום אימונים רגיל

אימון על סרב (חבטת פתיחה)

אנה איבנוביץ - הילוך איטי

מריה שראפובה - הילוך איטי

קיבוץ בארות יצחק

ביום אימונים שיגרתי

 

אימון על ספין

עם הגלגל 

רוג'ר פדרר - הילוך איטי

תחרותי בנות 16

כוח מתפרץ - תחרותי 

בארות יצחק

נובאק ג'וקוביץ - הילוך איטי